Het rekenblad

Eén van de belangrijkste uitbreidingen van GeoGebra was de toevoeging van een rekenblad (spreadsheet) dat feilloos samenwerkt met het tekenvenster en het algebravenster. Hierdoor wordt het mogelijk om het onderdeel statistiek uitvoerig te behandelen.

Omdat een aantal handelingen sterk overeenstemmen met de vertrouwde handelingen in programma’s zoals Microsoft Excel, vraagt de overstap naar het rekenblad van GeoGebra slechts een minimale inspanning.

De toegevoegde waarde van het GeoGebra rekenblad bestaat er bovendien in dat men in de cellen van dit rekenblad, niet alleen getallen kan ingeven maar ook het merendeel van de objecten (punten, rechten, cirkels, functies…) en commando’s die beschikbaar zijn in GeoGebra.
Het “rekenblad” van GeoGebra is méér dan zomaar een “reken”blad!

Elk object dat wordt ingegeven in het rekenblad, wordt indien mogelijk grafisch weergegeven in het tekenvenster.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.