Meetkundevenster

Het programma GeoGebra is een samenvoeging van Geometrie en Algebra.

In de beginperiode was GeoGebra vooral bedoeld om aan dynamische meetkunde te doen zoals de commerciële tegenhanger Cabri Geometry.

Al vrij snel werden hieraan mogelijkheden toegevoegd om coördinaten van punten in te geven en grafieken van functies te tekenen zoals dit het geval was met het programma Derive.

Het succes van GeoGebra is grotendeels te danken aan de feilloze verbinding tussen de meetkundige- en algebraïsche mogelijkheden van het pakket.

GeoGebra voor meetkunde biedt de mogelijkheid om meetkundige objecten zoals punten, rechten, veelhoeken, cirkels, kegelsneden e.d.m. te tekenen en meetkundige constructies uit te voeren.

Hieraan werden ook gereedschappen voor transformaties en meetinstrumenten toegevoegd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.