Gemiddeld loon Belgische profvoetballer

In een uitgebreid artikel in de krant het Nieuwsblad op 17 maart 2018
werd een tabel weergegeven met de brutolonen van  Belgische profvoetballers uit de eerste klasse.

Een prima voorbeeld van een probleem in contexten waaraan een aantal interessante vragen kunnen gekoppeld worden…

 • Kan je het loon van een individuele profvoetballer van één bepaalde ploeg aflezen uit de tabel?
 • Beschik je over ALLE ruwe data?
 • Hoeveel profvoetballers zijn er in de eerste klasse van het Belgisch voetbal?
 • Wat lees je af in de verschillende kolommen van de frequentietabel?
 • Bereken het gemiddelde brutoloon van alle profvoetballers in België.
 • Bepaal de totale hoeveelheid loon die ALLE ploegen van de eerste klasse samen uitgeven…
 • Welke ploeg betaalt gemiddeld het minste loon aan een speler?
 • Welke ploeg betaalt gemiddeld het grootste loon aan een speler?
 • Zijn de gegevens geordend?
 • Bepaal de mediaan en de eerste- en derde kwartiel?
 • Teken de boxplot van deze gegevens…

Bekijk hieronder de interactieve versies van de uitgewerkte GeoGebra bestanden.

Lonen_profvoetballers.ggb

Naast het berekenen van het gemiddelde loon kan je de kwartielen en m.i.h.b. de mediaan bepalen
en dit alles voorstellen m.b.v. een boxplot.

Boxplot profvoetballers.ggb

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.