Awards 2012

Tijdens het schooljaar 2011/2012 werd de eerste editie van de GeoGebra awards voor leerlingen en studenten lerarenopleiding georganiseerd.

Met de organisatie van deze wedstrijd wilde het GeoGebra Instituut de interesse van leerlingen uit het secundair onderwijs en studenten lerarenopleiding vergroten voor wiskunde en wetenschappen, en een aanzet geven tot het zinvol gebruik van ICT in de dagdagelijkse lespraktijk.

De belangrijkste beoordelingscriteria bij de uitwerking van het ingezonden materiaal voor deze wedstrijd waren de originaliteit en de creativiteit waarmee begrippen en objecten uit wiskunde en wetenschappen worden geïllustreerd door gebruik te maken van GeoGebra als ICT-gereedschap.
Het aanwenden van GeoGebra kan zodoende het vak wiskunde een eigentijds imago geven en nauwer doen aansluiten bij de leefwereld van jongeren.

WinnaarsGeoGebraAwards2012

 

  

Nog een paar impressies van de presentaties en de prijsuitreiking..

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.